Chrzest

Sakrament Chrztu to wyjątkowe wydarzenie w życiu rodziców dziecka. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby dobrze się do tego sakramentu przygotować. Jednym z elementów przygotowania jest załatwienie formalności w kancelarii parafialnej. 

Możliwe terminy Chrztu:

 

Wymagane dokumenty:

Wystarczy 2 tygodnie przed terminem zgłosić się w kancelarii parafialnej z dokumentami:

  1. Akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu)
  2. Dokładne dane rodziców chrzestnych (data urodzenia, adres zamieszkania)
  3. Kandydaci na rodziców chrzestnych  nie mieszkający na terenie naszej parafii – zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.
  4. Chrzestnymi mogą być katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania i ukończyli 16 lat oraz prowadzą życie zgodne z wiarą. Osoby żyjące w związku małżeńskim muszą posiadać ślub kościelny. Młodzież szkolna przedstawia świadectwo uczęszczania na zajęcia religii lub dyplom ukończenia religii (świadectwo maturalne z oceną z religii).

 

Rodzicem chrzestnym mogą zostać osoby, które spełniają następujące wymagania:

  1. Skończyły 16 lat.
  2. Są praktykującymi katolikami (posiadają zaświadczenie od swojego proboszcza). (W wyjątkowych sytuacjach rodzicem chrzestnym może być osoba wyznania prawosławnego).
  3. Przyjęły Sakrament Bierzmowania.
  4. Żyją w sakramentalnym związku małżeńskim lub są osobami samotnymi (nie mogą być nimi małżonkowie tylko po ślubie cywilnym, osoby żyjące w wolnych związkach oraz osoby rozwiedzione, które zawarły nowy związek).
  5. Nie zaciągnęły kar kościelnych.

Filipini w Bytowie Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Msze Święte

Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 17.00 (od września do czerwca), 19.00 (w lipcu i sierpniu)

Dni powszednie:
8.30, 18.00.