Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri w Bytowie

2 lutego 1947 - Kościół parafialny pw. Św. Katarzyny

Chrześcijaństwo zostało wprowadzone na ziemi bytowskiej już w 1170 r. O istnieniu parafii dokumenty wspominają dopiero w 1329 r. dawny kościół parafialny pw. Św. Katarzyny został spalony w czasie działań w 1945 roku. Obecny kościół parafialny jest dawnym kościołem protestanckim pw. Św. Elżbiety, zbudowany w latach 1848 – 1854, dostosowany do liturgii katolickiej i poświecony 24 czerwca 1945 roku.

Księża Filipini przybyli jako duszpasterze do Bytowa 2 lutego 1947 roku w osobach ks. Stanisława Szczerbińskiego z Gostynia oraz ks. Władysława Natera ze Studznianny. Na prośbę ówczesnego Administratora diecezji Gorzowskiej Edmunda Nowickiego objęli parafie bytowską. Dekretem Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego z dnia 1 listopada 1952 roku zostaje erygowana samodzielna Kongregacja. Księża Filipini objęli swoja posługą duszpasterska nie tylko Bytów ale i okoliczne wioski, wszędzie organizując życie religijne i struktury parafialne.

1 lipca 1994 - parafia św. Filipa Neri w Bytowie

Z dniem 1 lipca 1994 roku ordynariusz diecezji pelplińskiej Bp Jan Bernard Szlaga dokonał podziału parafii św. Katarzyny obsługiwanej przez księży filipinów od 1947 roku. Parafię św. Katarzyny przejęli księża diecezjalni, natomiast filipini przeprowadzili się do nowego klasztoru przy ul. Św. Filipa Neri. Ich duszpasterskiej opiece zostaje powierzona parafia przy tzw. nowym kościele pw. Św. Filipa Neri.

Obecnie Kongregacja liczy 6 księży. Księża tworzący bytowską Kongregację obsługują parafię św. Filipa Neri w Bytowie. Ponadto pracują jako katecheci w bytowskim ogólniaku, jeden jest pracownikiem naukowym Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, sprawują opiekę duszpasterską nad bytowskim szpitalem, dojeżdżają do pobliskiego Parchowa, gdzie SS. Samarytanki Benedyktynki prowadzą Dom Pomocy Społecznej.

Księża Kongregacji

Filipini w Bytowie Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Msze Święte

Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 17.00 (od września do czerwca), 19.00 (w lipcu i sierpniu)

Dni powszednie:
8.30, 18.00.