Ślub

Zawarcie Sakramentu Małżeństwa, to jeden z najpiękniejszych momentów w życiu dwojga ludzi. Miłość ludzka, podniesiona zostaje łaską Bożą do wymiaru nadprzyrodzonego. Wspólne życie rodzinne, staje się przestrzenią świętości. Dlatego zawarcie sakramentu małżeństwa wymaga dobrego przygotowania.

Aby móc zawrzeć Sakrament Małżeństwa w Kościele Katolickim, trzeba spełnić następujące wymagania:

  1. Być ochrzczonym i bierzmowanym, wierzącym i praktykującym katolikiem.
  2. Mieć skończone 18 lat.
  3. Być stanu wolnego.
  4. Odbyć przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa (Katechizacja Przedmałżeńska).
  5. Załatwić formalności kanoniczno-prawne w kancelarii parafialnej.

Wymagane dokumenty i termin ślubu w kościele Św. Filipa Neri w Bytowie

Należy wcześniej zarezerwować datę i godzinę ślubu oraz podać nr telefonu kontaktowego.

Minimum 4 miesiące przed ślubem zgłosić się do kancelarii parafialnej z dokumentami:

  1. Nowy odpis aktu chrztu (nie starszy niż 3 miesiące).
  2. Dowód osobisty.
  3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.
  4. Ostatnie świadectwo szkolne ze stopniem z religii (do wglądu).
  5. Jeśli jest, odpis aktu zawarcia cywilnego związku.

Filipini w Bytowie Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri

Msze Święte

Niedziela:
7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 17.00 (od września do czerwca), 19.00 (w lipcu i sierpniu)

Dni powszednie:
8.30, 18.00.